Danh sách đợt thi
time_line
CUỘC THI ĐỢT 3 ĐÃ KẾT THÚC
00
NGÀY
00
GIỜ
00
PHÚT
00
GIÂY

Bạn cần phải đăng nhập trước khi làm bài

376795 LƯỢT THI

Tổng số
Đơn vị
68,783 lượt đăng ký
Liên đoàn Lao động thành phố
Thủ Đức, quận - huyện
57,579 lượt đăng ký
Công đoàn Ngành, Sở, Khối, Tổng công ty và cấp trên tương đương
22,192 lượt đăng ký
Công đoàn cơ sở trực thuộc
Liên đoàn Lao động Thành phố
7,303 lượt đăng ký
Công đoàn khối các trường
Đại học, Cao đẳng
5,362 lượt đăng ký
Đơn vị kinh tế, sự nghiệp thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố
Thông báo từ ban tổ chức
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
HÌNH ẢNH CUỘC THI